หลักสูตรใหม่ เรียนฟรี!
จาก E-Academy by NEA
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรใหม่ จาก E-Academy by NEA

หลักสูตร E-learning ที่เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : การลงทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ E-Academy ของสถาบัน NEA และ DITP Drive ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ

หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 3-5 วัน ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับและ SMS เพื่อเเจ้งวิธีการ login เข้าเรียนหลักสูตรบน E-Academy โดยสามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชน และ Password ที่่ท่านกรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ประกอบไปด้วย

หลักสูตรที่ 1 : เปิดมุมมองใหม่โดยใช้ Martech เปลี่ยนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่ 2 : เจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรที่ 3 : บทบาทของ Metaverse ในไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่: 083-097-9190
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อยืนยันตัวตนในการขอรับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการแนะนำกิจกรรมและตลาดการค้าระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลการให้บริการต่างๆ เช่น ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และบริการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศแต่ละราย โดยการป้องกันและรักษาข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านได้อ่านและรับทราบประกาศ และตกลงยินยอมให้กรมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว โปรดแจ้ง เลขนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานต่อไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรใหม่ จาก E-Academy by NEA
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
หมายเลขบัตรประชาชน (รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง) *
หมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านกรอกจะใช้เป็น Username ในการ Login เข้าระบบ E-Academy ของ สถาบัน NEA
โปรดตั้งรหัสผ่าน (เพื่อใช้ Log-in เข้าเรียนบนระบบ E-Academy) *
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (เพื่อใช้ Log-in เข้าเรียน) *
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
คำนำหน้าชื่อ (ตามที่ระบุในบัตรประชาชน) *
ชื่อ (กรุณาระบุเป็นภาษาไทย) *
นามสกุล (กรุณาระบุเป็นภาษาไทย) *
Name (กรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษ) *
Lastname (กรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษ) *
อีเมล (รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง) *
เบอร์มือถือ (รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง) *
ที่อยู่
บ้านเลขที่ ซอย และถนน *
รหัสไปรษณีย์ *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดำเนินธุรกิจอยู่หรือที่ท่านสนใจ *
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรใหม่ จาก E-Academy by NEA
หมายเหตุ : การลงทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ E-Academy ของสถาบัน NEA และ DITP Drive ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ

หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 3-5 วัน ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับและ SMS เพื่อเเจ้งวิธีการ login เข้าเรียนหลักสูตรบน E-Academy โดยสามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชน และ Password ที่่ท่านกรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ประกอบไปด้วย

หลักสูตรที่ 1 : เปิดมุมมองใหม่โดยใช้ Martech เปลี่ยนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่ 2 : เจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรที่ 3 : บทบาทของ Metaverse ในไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่: 083-097-9190
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรใหม่ จาก E-Academy by NEA
หมายเหตุ : การลงทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ E-Academy ของสถาบัน NEA และ DITP Drive ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ

ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ ระบบจะส่งข้อความยืนยันการลงทะเบียนไปทางอีเมลของท่าน

หลังจากที่ได้รับอีเมลยืนยันแล้ว สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรของ E-Academy ได้เลย

โปรดบันทึกลิงก์เพื่อใช้ในการเข้าเรียน ดังต่อไปนี้
หลักสูตรที่ 1 : เปิดมุมมองใหม่โดยใช้ Martech เปลี่ยนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล
คลิกลงทะเบียน https://e-academy.ditp.go.th/course/COU9003

หลักสูตรที่ 2 : เจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
คลิกลงทะเบียน https://e-academy.ditp.go.th/course/COU9001

หลักสูตรที่ 3 : บทบาทของ Metaverse ในไทย
คลิกลงทะเบียน https://e-academy.ditp.go.th/course/COU9002

ขอบคุณค่ะ